top of page

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: GELDIGHEID 
1.1 Treemore B.V is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en is gevestigd aan Rietwijkeroordweg 52 te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24377142 en BTW-identificatienummer NL814294327B01. 

 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Treemore B.V. die via de website tot stand komen. Wanneer u via www.treemore.eu koopt, gelden uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding. 

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST 
2.1 De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door in stap 3 van het bestelproces (Controleer je gegevens en plaats je bestelling) op bevestig bestelling/nu betalen te klikken. 

 

2.2 De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd. U kunt inzage krijgen in de overeenkomst door contact op te nemen met Treemore B.V. 

 

2.3 Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen dan wel permanent op te slaan. 
 
ARTIKEL 3: BETALING PRIJS EN AFLEVERING 
3.1 De prijs voor uw aankoop dient volledig te zijn betaald voordat uw bestelling aan de door u geïdentificeerde persoon worden gestuurd door Treemore B.V. U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website. 
 
3.2 De prijs voor uw bestelling komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van treemore.eu. 
 
3.3 Zodra de betaling binnen is bij Treemore B.V., zal uw bestelling onmiddellijk worden verpakt en verzonden. Uw product zal dan even voor de betreffende verzending worden verpakt. Aflevering van uw bestelling zal plaatsvinden door Treemore B.V. of door e-Flora B.V. op het door u aangegeven adres. Aflevering van uw bestelling zal in de regel op tijd geschieden. Treemore B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging. 
 
3.4 Indien de door u gekozen producten niet meer leverbaar zijn, zal Treemore B.V. de betreffende soort niet meer tonen. Als een bestelde boom of plant niet beschikbaar is na het afsluiten van de overeenkomst (doordat het een levend product betreft kan de voorraad onverwacht wijzigen) zal Treemore een vervangende soort voorstellen. 

 
ARTIKEL 4: AANBOD/BELANGRIJKSTE KENMERKEN PLANTEN EN BOMEN 
4.1. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.  

 
4.2. Treemore is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.  

 

4.3 De door u te kopen planten of bomen zullen wanneer zij worden verpakt voor verzending niet ouder zijn dan planten of bomen in een reguliere plantenwinkel. 

 
3.4 U aanvaardt dat hoewel de planten en bomen in goede/redelijke conditie zullen worden afgeleverd bij het door geïdentificeerde adres de kwaliteit nimmer volledig gelijk zal zijn aan planten die zijn gekocht bij een fysieke winkel en onmiddellijk in een grotere pot/de volle grond geplant en bewaterd zijn. 

 
4.5 Treemore aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de planten en bomen dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs van de planten en bomen die door u is betaald. 

 

3.6 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Bomen en planten zijn levende producten en zijn in het klimaat in de BeNeLux en omliggende landen niet 12 maanden visueel hetzelfde. Hierdoor kunnen bepaalde afbeeldingen afwijken van het geleverde product. 

 

ARTIKEL 5: HERROEPINGSRECHT 

5.1 Bij de aankoop van levende producten zoals bomen, planten en hagen heeft de consument geen mogelijkheid de overeenkomst na levering te ontbinden. Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingsrecht is hier niet van toepassing omdat de koopovereenkomst ziet op producten die levend van aard zijn. 

 

ARTIKEL 6: PRIVACY 

Treemore B.V houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen de door uw verstrekte informatie uitsluitend gebruiken voor uitvoering van de koopovereenkomst. Indien u zich tevens geabonneerd heeft op onze nieuwsbrief dan verwijzen wij u in dat kader naar ons privacy statement. 

 

ARTIKEL 7: AFSTAND VAN RECHTEN 
Treemore B.V. kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immer slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. Treemore B.V. kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen.  
 
ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
8.1 Deze Algemene Voorwaarden en de te sluiten koopovereenkomst worden voorzover dat wettelijk is toegestaan beheerst door Nederlands recht.  
 
8.2 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag – inclusief zijn kort geding rechter - is uitsluitend bevoegd van een eventueel geschil over deze Algemene Voorwaarden en/of de koopovereenkomst kennis te nemen tenzij de wet zich tegen deze forumkeuze verzet. 
 
ARTIKEL 9: AFWIJKINGEN 
Voor eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met Treemore B.V. Deze afwijkingen hebben slechts gelding voorzover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door Treemore B.V. 
 
KLANTENSERVICE 
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een e-mail sturen naar info@treemore.eu 

bottom of page